Serdecznie zapraszamy zespoły muzyczne działające na terenie powiatu kartuskiego do udziału w projekcie kulturalno-edukacyjnym „Artyści Powiatu Kartuskiego-Zespoły”.

Celem projektu jest promocja zespołów muzycznych działających na terenie powiatu, edukacja w zakresie funkcjonowania na zawodowym rynku muzycznym i pomoc w zbliżeniu się do niego.

Projekt obejmuje:

1.Nagranie płyty (10 utworów) w profesjonalnym studiu nagrań.

Każdy z zespołów nagra jeden autorski utwór, który znajdzie sie na płycie.

2. Indywidualne konsultacje z Dyrektorem Akademii Menedżerów Muzycznych w Warszawie, która jest Partnerem Edukacyjnym Programu.

Każdy z zespołów odbędzie dwa spotkania (on-line) dotyczące funkcjonowania na profesjonalnym rynku muzycznym.

Spotkanie pierwsze-warsztatowe

1. Zasady panujące w branży muzycznej

2. Rola social media i promocji na tychże kanałach

3. Media muzyczne, stacje radiowe – zasady promocji

4. Serwisy streamingowe i YT

5. Wydawanie muzyki samemu czy z wytwórnią – specyfikacja i porównanie

Spotkanie drugie-coachingowe

Omówienie sytuacji każdego z zespołów i ustalenie indywidualnej strategii rozwoju, promocji, komunikacji z odbiorcami i mediami, przygotowanie oferty koncertowej wraz z riderem.

3. Promocja płyty w mediach​

Płyta „Artyści Powiatu Kartuskiego – Zespoły” przesłana zostanie (wraz z opisem dzialalności każdego z zespołów) do portali muzycznych i stacji radiowych na terenie całego kraju oraz umieszczona w internecie.

4. Promocja zespołów na imprezach kulturalnych organizowanych przez partnerów

Oferta koncertowa każdego z zespołów przekazana zostanie jednostkom kultury na terenie całego powiatu (Gminne Ośrodki Kultury, biblioteki, wydziały promocji gmin) które deklarują możliwość zaproszenia zespołów na organizowane przez siebie imprezy kulturalne w roku 2024 (w zależności od gatunku muzycznego prezentowanego przez zespół i charakteru imprezy).

Program adresowany jest do zespołów, które istnieją już od jakiegoś czasu (komponują, odbywają próby, grają koncerty) i chcą rozwinąć swoją karierę dążąc do wejścia na profesjonalny rynek muzyczny (czyli grać więcej koncertów, nagrywać płyty, udzialać wywiadów i korzystać ze wszystkich dobrodziejstw rock and rolla 🙂 Chodzi o przeskoczenie przynajmniej poziom wyżej, zwiększenie rozpoznawalności zespołu, dotarcie do nowych odbiorców, zaistnienie w mediach i ogólnie pojętą profesjonalizację zespołu.

Program „Artyści Powiatu Kartuskiego-Zespoły” realizowany jest w ramach partnerstwa międzysektorowego „Razem dla Kultury”, którego ideą są działania kulturalne realizowane przez organizacje pozarządową, finansowane przez sektor publiczny, oraz sektor prywatny (biznes).

Realizatorem przedsięwzięcia jest Europejska Fundacja Promocji Kultury Wyspa Artystów

Finansowanie zadania w sektorze publicznym realizowane jest ze środków Powiatu Kartuskiego

Finansowanie zadania w sektorze przywatnym realizowane jest ze środków firmy Mielewczyk z Dzierżążna, która jest partnerem strategicznym projektu.

Parterem w zakresie edukacji i coachingu jest Akademia Menedżerów Muzycznych w Warszawie

Partnerami w zakresie promocji zespołów na imprezach kulturalnych są:

Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach, Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, Gminny Ośropdek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie, Gmina Przodkowo, Biblioteka publiczna w Stężycy, Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie