Jeżeli jesteście muzykującą rodziną i mieszkacie na terenie gminy Sierakowice, zapraszamy Was do programu MUZYCZNE RODZINY.

Projekt adresowany jest do rodzinnych zespołów muzycznych

-instrumentalnych i wokalnych. Ma na celu promocję artystów działających na terenie gminy Sierakowice oraz umacnianie więzi międzypokoleniowych.

Szczególnie zapraszamy zespoły, w których wspólnie muzykuje kilka pokoleń np. dziadkowie, rodzice i dzieci (może znajdą się pradziadkowie? 🙂

Uczestnicy projektu wezmą udział w nagraniu płyty w profesjonalnym studiu nagrań. a utwory z płyty opublikowane zpstaną w internecie, oraz przesłane do stacji radiowych i innych mediów.​

​Projekt finansowany jest ze środków GMINY SIERAKOWICE.

Partnerem jest Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

1. Zespół musi działać na terenie gminy Sierakowice.

2. Przynajmniej połowa członków zespołu musi być mieszkańcami gminy Sierakowice.

3. W projekcie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych a pierwszeństwo mają rodziny wielopokoleniowe.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej i przesłać jego skan lub zdjęcie na adres biuro@wyspaartystow.pl

Do wiadomości można też dołączyć krótkie filmy z prób czy występów, nagrania dyktafonem, linki do materiałów w serwisie YouTube lub mediach społecznościowych

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2023