Jeżeli jesteście muzykującą rodziną i mieszkacie na terenie gminy Żukowo, zapraszamy Was do programu MUZYCZNE RODZINY.

Projekt adresowany jest do rodzinnych zespołów muzycznych -instrumentalnych i wokalnych. Ma na celu promocję artystów działających na terenie gminy Żukowo oraz umacnianie więzi międzypokoleniowych. Szczególnie zapraszamy zespoły, w których wspólnie muzykuje kilka pokoleń np. dziadkowie, rodzice i dzieci (może znajdą się pradziadkowie?

Uczestnicy projektu wezmą udział w nagraniu płyty w profesjonalnym studiu nagrań a utwory z płyty opublikowane zostaną w internecie, oraz przesłane do stacji radiowych i innych mediów.

Warunki uczestnictwa w projekcie:
1. Zespół musi działać na terenie gminy Żukowo.
2. Przynajmniej połowa członków zespołu musi być mieszkańcami gminy Żukowo.
3. W projekcie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych a pierwszeństwo mają rodziny wielopokoleniowe.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej i przesłać jego skan lub zdjęcie na adres biuro@wyspaartystow.pl

Do zgłoszenia można też dołączyć krótkie filmy z prób czy występów, nagrania dyktafonem, linki do materiałów w serwisie YouTube lub mediach społecznościowych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2024

Projekt finansowany jest z BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w ramach programu LOKALNE
PARTNERSTWO. Partnerem jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie.